Phương thức đặt hàng

Phương thức đặt hàng

Quý khách hàng có 3 cách đặt hàng:

Cách 1: Đặt hàng trên website: nhathuocdoanhdiem.com

Cách 2: Liên hệ fanpage https://www.facebook.com/DOANHDIEMCOMPANY

Cách 3: Gọi điện trực tiếp đến số hotline: 0818118998 để được tư vấn đặt hàng.