Giới thiệu

VITAMED là chữ viết tắt lấy ra từ tên giao dịch công ty “VIET NAM VITALYTI MEDICAL .,JSC” hay “Công ty CP Y tế Sức Sống Việt”.

Với ý tưởng luôn tôn trọng cộng đồng, tri thức và giá trị con người, tạo quan hệ thân thiện giữa con người với con người trong hiện tại và tương lai.

Logo VITAMED: Là sự thể hiện mơ ước vươn lên không ngừng, thể hiện phẩm chất, trí tuệ & sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam. Là hình ảnh luôn cố gắng phấn đấu. Ngày hôm nay là tấm gương soi bóng để ngày mai vươn lên thịnh vượng. Đó còn là sự thể hiện kết hợp hài hòa của 3 yếu tố hiện đại: Cộng đồng – Trí thức – Giá trị con người.

*TẦM NHÌN: VITAMED là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phân phối dược phẩm – nghiên cứu sản xuất.

*SỨ MỆNH: Bảo vệ sức khỏe, lợi ích người Việt

*GÍA TRỊ CỐT LÕI:

+ Sự phát triển VITAMED không thể tách rời văn hóa “cộng đồng, tri thức và tôn trọng con người”. Đó sẽ là niềm tự hào về giá trị đích thực và sự phát triển cá nhân

+ Tôn trọng giá trị con người trong VITAMED luôn được hiểu rằng: Chúng ta luôn được tôn trọng khi chúng ta tôn trọng giá trị cộng đồng và giá trị của mỗi chúng ta